2. maijs - sv. Atanāzijs Lielais

2018-05-02

Šodien baznīcā svinam sv. Atanāzija, Aleksandrijas (Ēģipte) bīskapa un izcila teologa piemiņas dienu. Šim lielajam vīram bija ļoti liela ietekme Baznīcas teoloģijas mācības veidošanā, it sevišķi attiecībā uz Kristus dievišķību. Atanāzijs cīnījās pret Ārija (priesteris un teologs) maldu mācībām (Ārijs noliedza, ka Kristus ir patiess Dievs), vadīja Nīcejas (Nīkajas) koncilu 325. gadā, kurā tika skaidri definēta mācība par Kristu (Kristoloģija) kā par patiesu Dievu un patiesu cilvēku, kurš dievišķajā būtībā ir vienāds ar Tēvu un kuram pienākas tāds pats dievišķais kults kā Tēvam. Ticīgajiem tas ir būtiski, jo  ticība Kristum kā patiesam Dievam un Cilvēkam ir kristīgās ticības pamatā. No tās izriet un uz tās balstās visas pārējās ticības patiesības. Lūgsim sv. Atanāzija aizbildniecību, lai mēs spējam mūsu Pestītāju Kungu Jēzu Kristu vēl vairāk iepazīt, iemīlēt un Viņam kalpot.