Gavēņa rekolekciju diena draudzē - sestdien, 24. martā

2018-03-16

"Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam" (Mk 1, 15b)

Vissvētākā sakramenta adorācija, lūgšanas, gandarīšanas sakraments. 

Sv. Mises: 7.00 (pl.), 9.00 (pl.), 10.30 un 18.00

Lieliska iespēja sakārtot savas attiecības ar Dievu un tuvākajiem, atgriezties no grēkiem, izlīgt, gandarīt, saņemt piedošanu un stiprināt savu ticību un mīlestību uz Dievu. 

"Dievs, apžēlojies par mani savā lielajā žēlsirdībā, un savas labvēlības pilnībā izdzēs manu netaisnību. Mazgā mani tīru no noziedzības traipa un no grēka mani šķīstī" (Ps 51, 3-4)