Lielā gavēņa laiks

2018-02-13

"Laiks ir piepildījies, debesu valstība ir tuvu. Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!" (Mk 1, 15)

Ar Pelnu trešdienu uzsākam Lielo gavēņa laiku, kas ilgs līdz Kunga ciešanu svētdienai jeb tautā tā saucamai Pūpolsvētdienai. Tas ir īpašs žēlastību laiks, kad esam aicināti vairāk pievērsties savas garīgās dzīves pilnveidošanai caur gandarīšanu par grēkiem un tuvākmīlestības darbiem.  Lūgšana, gavēnis un žēlsirdības darbi ir trīs palīglīdzekļi ar kuru palīdzību varam sevi pilnveidot.  Lai mīlestība uz Dievu un tuvāko  mums palīdz arvien labāk izdzīvot gavēņa laiku un kļūt labākiem!