21. maijs - pirmdiena pēc Vasarsvētkiem - VJM - Baznīcas Mātes svētki

2018-05-18

Par cik Svētā Gara nosūtīšanas svētki ir ļoti cieši saistīti ar Mariju - Dieva Māti, tad otrajos Vasarsvētkos Baznīca svin Vissvētākās Jaunavas Marijas - Baznīcas Mātes svētkus. Oficiāli tituls "Baznīcas Māte" lietošanā Baznīcā ir pavisam neilgi, lai gan Baznīcas un ticīgo apziņā tas "dzīvo" jau 2000 gadu. Šo titulu ieviesa svētīgais pāvests Pāvils VI 1964. gadā, kad Vatikāna II koncila laikā, svinīgi tika pasludināta dogmatiskā konstitūcija par Baznīcu Lumen gentium. Marija ir Baznīcas Māte garīgajā nozīmē. Kā Kristus Māte Viņa ir arī sava Dēla Mistiskās miesas - Baznīcas Māte, jo ir klātesoša ne tika tās dzimšanas brīdī (Svētā Gara atnākšanas dienā), bet arī dzīvo līdzi Baznīcai, lūdzas par tās bērniem un piedalās tās garīgajā izaugsmē. Viņa nav pāri Baznīcai, bet ir tās bērns, modelis, pirmtēls, aizbildne, aizstāve un garīgās dzīves skolotāja. Viņa ir tā, kas palīdz Dieva bērniem sekot Kristum un ar savu piemēru (mīlestības, pazemības, pašaizliedzības, kalpošanas, paklausības utt.) palīdz Baznīcas bērniem iet pestīšanas ceļu. Tādā nozīmē Marija ir Baznīcas Māte!

Dievkalpojumu kārtība: 7.00 un 9.00 - poļu val. / 10.30 un 18.00 - latv. val.