2. februāris - Kunga prezentācijas svētki

2018-01-28

Piektdien, 2. februārī Baznīca svin Kunga Prezentācijas svētkus, jeb tautā tā saucamo Sveču dienu. Šie svētki piemin notikumu, kad Dievmāte un sv. Jāzeps nesa Bērnu Jēzu uz Jeruzalemes svētnīcu, lai Viņu upurētu Dievam. To paredzēja Mozus likums, ka 40 dienā pēc dzimšanas katrs vīrieša kārtas pirmdzimtais tiek īpašā veidā veltīts Dievam. 
No IX gs. ir izveidojusies tradīcija, ka ticīgie šajā dienā nes uz baznīcu sveces, lai tās tiktu pasvētītas. Ir tradīcija šīs sveces aizdegt vētras un negaisa laikā. Tās ticīgie liek logos un lūdzas, lai Dievs pasargā no zibens spērieniem vai citām nelaimēm negaisa laikā.
Procesija ar degošām svecēm liturģisko svinību laikā simbolizē iešanu pa dzīvi kopā ar Kristu un Viņa Evaņģēlija gaismā.

Svētās Mises Rīgas sv. Antona baznīcā:


plkst.  7.00 (PL), 9.00 (PL), 

          10. 30 (LV) un 18. 00 (LV)