Svētdiena, 20. maijs - Svētā Gara nosūtīšanas svētki

2018-05-18

Dievkalpojumu kārtība kā svētdienās:

9.00 (pl.), 10.30, 12.00 (bērniem, lv./ru.) un 18.00 (ru.)

Par himnas "Nāc, Svētais Gars" dievbijīgu nodziedāšanu un izpildot visus pārējos nosacījumus (svētdarošs žēlastības stāvoklis, vēlme iegūt atlaidas, iekšēja brīvība no grēka (nepieķeršanās), lūgšana pāvesta nodomā), var iegūt pilnas atlaidas.

Šodien Baznīcā svinam Vasarsvētkus jeb Svētā Gara nosūtīšanas svētkus. Tie iekrīt 50. dienā pēc Kristus Augšāmcelšanās svētkiem, un ar tiem Baznīcā noslēdzas Lieldienu liturģiskais laiks. Kristus, pirms savas Debeskāpšanas, saviem mācekļiem deva uzdevumu neiet prom no Jeruzalemes un gaidīt Svētā Gara - Iepriecinātāja atnākšanu. Šis notikums Baznīcas dzīvē ir ļoti nozīmīgs, jo tā, pēc tam, kad pār Dievmāti un apustuļiem Pēdējo vakariņu telpā nonāca Svētais Gars (sal. Apd 2, 1-4) uzsāka savu misiju - sludināt Evaņģēliju visā pasaulē. Tādā veidā Baznīca, saņemot Svētā Gara gaismu un spēku, izgāja no Pēdējo vakariņu telpas, lai pasaulei atklātu Dieva lielās mīlestības un pestīšanas labo vēsti kā to Kristus bija vēlējies.